Gode bakteriar

Bakteriefloraen i dyras miljø kan endrast i dyras og vår favør. Ved å tilføre gode bakteriar som effektivt konkurrerer med dei dårlege bakteriane oppnår ein fordelar på ei rekke områder. Cobiotex bakteriane frå det franske laboratoriet Dietaxion har dokumenterte egenskapar som kjem bonden til nytte 

Kva er Cobiotex bakteriekultur?

1

Samansett av fem bakteristammer

Cobiotex kombinerer fire ulike stammer Bacillus og ein lactobacillus stamme. Lactobacillkulturen senkar pH, men går etterkvart ut og blir dominert av bacilluskulturane. Desse etablerer seg i miljøet og formerer seg svært raskt. Dette fører til at dei effektivt konkurrerer ut dårlege bakterier ved å ta opp plassen, eta opp maten og produserer hemmande stoff. 

2

Har spesielle egenskaper

Produserer organiske syrer, hydrogenperoksid, bakteriocinar og lipopeptidar. Dannar ein biofilm av gode bakterier som effektivt hindrar ugunstig flora å etablere seg. 

3

Trygg, effektiv og sikker i bruk

Cobiotex Biofilm er frysetørka bakterier i pulverform som du blandar i vatn og sprayer på flatene i fjøset. Det er ufarleg for folk og dyr og er godkjent for økologisk produksjon. 

 

Gode bakterier brukt i moderne husdyrproduksjon bidreg til betre agronomi, lågare kostnader og betre dyrehelse  

 

Slurrybugs

Gode bakterier spesielt utvikla for bruk i blautgjødsel. Har ekstra enzymer for å bryte ned vanskeleg og tørr gjødsel. Velprøvd produkt frå Storbritannia. 

I Noreg er den vist å vera effektiv på  saue-, ammeku- og ikkje minst grisegjødsel med mykje strø. 

Meir om Slurrybugs her