Biovet

Løysingane våre bidreg til sunne oppstallingsmiljø, friske dyr og optimal utnytting av gardens ressursar.  

Vi tenkjer at ......

  • Forebygging er betre enn behandling, men antibiotika er nødvendig til dyr med bakterieinfeksjonar
  • Sterke dyr med godt immunsforsvar blir mindre sjuke
  • Bakterier blir best bekjempa med bakterier - dei gode mot dei dårlege
  • Desinfeksjon er viktig, men ikkje utan at den ledige plassen blir fylt av gode bakterier. 
  • Hugs at bakteriane er viktige transportørar for næringstoff frå dyrets avføring til plantene, bruk av desinfeksjon hindrar dette
  • Dei rette bakteriane er svært nyttige for bonden - i fjøset, i gjødsla og i jorda
  • Gras og beite er drøvtyggarens viktigaste ressurs og rett mineraltilskott aukar verdien av denne ressursen
  • Jordbruket må utnytte tilgjengelege ressursar optimalt for å sikre tillit og omdømme

Venleg helsing Inge Midtveit, dyrlege

 

Våre produkt bidreg til FNs 12. berekraftsmål ved å redusere antibiotikabruk,

minske tap av næringsstoff og meir effektiv produksjon