Friskere dyr, grønnere gårder

- med Biovet

Våre produkter bidrar til friske dyr, optimal utnyttelse av gårdens ressurser og sunne oppstallingsmiljøer

92 92 29 65 info@biovet.no

BioVet tilbyr produkter tilpasset  
småfe, storfe, hest og fjørfe

Tracesure Calf with Copper® - for kalv

Essensielle sporstoffer for optimal grovfôrutnyttelse og tilvekst for kalver over 75 kg. Pris kr 1.420,- eks mva (20 doser)
Les mer

Bestill

Tracesure Cattle with Copper ® - for ungdyr, kviger og kyr

Essensielle sporstoffer for ungdyr, kviger og kyr (200-500 kg) for bedre brunst, fruktbarhet, og sunn kalveutvikling. Pris kr 2.120,- eks mva (20 doser)
Les mer

Bestill

Tracesure Cattle® - for ungdyr, kviger og mindre kyr

Essensielle sporstoffer for ungdyr, kviger og kyr (200-500 kg) for bedre brunst, fruktbarhet, og sunn kalveutvikling. Pris kr 1.850,- eks mva (20 doser)
Les mer

Bestill

Tracesure Cattle XL med kopper  - for storfe over 500 kg

Essensielle sporstoffer for storfe fra 500 kg og tyngre, for optimal fruktbarhet og helse, samt livskraft hos den nyfødte kalven.    Pris: Kr 1.700,- eks mva (10 doser) 
Les mer

Bestill

Tracesure Cattle XL  - for storfe over 500 kg

Essensielle sporstoffer for storfe fra 500 kg og tyngre, for optimal fruktbarhet og helse, samt livskraft hos den nyfødte kalven.    Pris: Kr 1.500,- eks mva (10 doser) 
Les mer

Bestill

Tracesure Sheep med kopper

Gir tilskudd av essensielle sporstoffer inkl kopper for sau og påsettlam. Optimaliserer sauens helse og produksjon, gir sterke og livskraftige robuste lam. Pris: kr 1.550,- eks mva (50 doser), kr 4.750,- eks mva (200 doser) Les mer her

Bestill

Tracesure Sheep

Gir tilskudd av essensielle sporstoffer for sau og påsettlam. Optimaliserer sauens helse og produksjon, gir sterke og livskraftige robuste lam. Pris: kr 1.320,- eks mva (50 doser), kr 4.230,- eks mva (200 doser) Les mer

Bestill

Tracesure Lamb med kopper (250 stk) - for lam

Essensielle sporstoffer til lam fra 15 kg med koppar. Kobolt, selen, jod og koppar bidrar til optimal utnytting av gras og beite.  Pris kr 3.850,- eks mva (250 doser) Les mer

Bestill

PardevitE (2,5L)

Effektivt tilskudd av selen, kobolt, vitamin ADE og B12 for alle drøvtyggere. Spesielt egnet for koppelam og kalver. Gis etter behov med 2-3 ukers mellomrom.          Pris kr 1.450,- (2,5 liter) Les mer

Bestill

Easycal kapsel med kalk til kyr 

Til forebygging av melkefeber hos kyr. Har  med 40% mer kalk enn alle andre produkter av samme type. Kapselen legges ned med XL-inngiver eller Easycal inngiver. Pris 651,- (8 doser) Les mer

Bestill

Easycal pasta til sau 

Det eneste produktet som er spesielt laget for forebygging av melkefeber hos sau. Smaker nøytralt og er dermed lett å gi.  Kommer i pakke med 10 praktiske enkeltdoser. Pris kr 510,- eks mva Les mer

Bestill

Cobiotex® Biofilm

Konsentrert lettløslig pulver med probiotiske bakterier og starter. Etablerer seg på betong, plast, metall osv og konkurrerer ut ugunstig flora som gir sjukdom og høyt ammoniakknivå. Øker tørrstoffprosenten i strø. Øker innholdet av nitrogen, fosfor, kalium og svovel i gjødsel. Gir tørrere strø og reduserer strøbehovet. Pris kr 2.643,-  eks mva Les mer

Bestill

Cobiotex® 410 Absorbant 25 kg

Samme bakteriekultur som Cobiotex Biofilm. I Absorbant er bakterien utblandet med vegetabilsk absorberende pulver. Gir tørrere liggplass, reduserer strøbehov og stabil bakterieflora. Reduserer sjukdomsproblemer som slevelam, colidiare, leddbetennelser hos lam. Senker pH i strø til fjørfe og bedrer beinhelse. Kr 961,- eks mva  Les mer

Bestill

SlurryBugs® - løser opp skorper, minsker lukt og øker verdien av gjødsel

Forbedrer gjødselhåndtering med frysetørket bakteriekultur, reduserer ammoniakkfordamping og lukt, og øker gjødselens næringsverdi og konsistens. Kr 2.400,- eks mva Les mer

Bestill

Meld deg på nyhetsbrev

* indicates required

Dyrlegen mener:

Sterke dyr med godt immunforsvar blir mindre syke.

Forebygging er bedre enn behandling. Våre produkter for ku, sau, hest og fjørfe hjelper deg å holde dyrene friske. 

Bakterier bekjempes best med bakterier - de gode mot de dårlige.

Desinfeksjon er viktig, men ikke uten at den ledige plassen blir fylt av gode bakterier.

Husk at bakteriene er viktige transportører av næringsstoffer fra dyrets avføring til plantene, bruk av desinfeksjon hindrer dette.

De riktige bakteriene er svært nyttige for bonden - i fjøset, i gjødselen og i jorden.

Grass og beite er drøvtyggerens viktigste ressurs, og riktig mineraltilskudd øker verdien av denne ressursen.

Landbruket må utnytte tilgjengelige ressurser optimalt for å sikre tillit og omdømme.

Antibiotika er nødvendig for dyr med bakterieinfeksjoner og bør kun brukes til syke dyr.

 

Vennlig hilsen Inge Midtveit, veterinær

 

Våre produkter bidrar til FNs 12

bærekraftsmål ved å redusere antibiotikabruk,

minimere tap av næringsstoffer og mer effektiv produksjon.