Vi hjelper deg til en mer bærekraftig produksjon

God mineralbalanse gir sunne, friske og produktive dyr og bidrar til en bærekraftig produksjon. I Biovet har vi kunnskap til å vurdere mineralstatusen i din buskap og har løsningene som skal til for å sikre den.  

Probiotiske bakterier tilført i dyras miljø bidrar til bedre helse, mindre ressurstap og sparte kostnader. Biovet samarbeider med Dietaxion som produserer Cobiotex og har lang erfaring i produksjon og bruk av probiotika i husdyrmiljø.

Ta kontakt med oss for gode råd!

913 50 752 info@biovet.no

Mineraler og bærekraft

 

Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon er bærekraftig. Det er bare drøvtyggeren som kan omdanner planter til høgverdig protein. Optimal utnytting av gras, grovfôr og beite er likevel bare mulig om dyra får nok av de essensielle sporstoffene selen, jod, kobolt og kopper. Mineralmangel  gir mer sjukdom og dårligere utnytting av gras. Det er ikke bærekraftig. 

1

Melkefeber, svak kalving eller lamming, subklinisk melkefeber

Melkefeber, svak kalving eller lamming, subklinisk melkefeber

Mye kan skrives om dette, men i praksis er det høyt kaliuminnhold som er problemet - ofte sammen med lavt magnesium. Unødvendig mye kalk før kalving, kan også være årsak til problemet. Kalium hemmer opptaket av magnesium. Underdekning på magnesium fører til at kalk blir vanskeligere å mobilisere fra skjelettet under lamming eller kalving. Moderat kalkmangel under fødsel gir treg kalving/lamming på grunn av svak sammentrekning av livmoren. Større kalkmangel gir melkefeber. NB! Kalium er viktig for en effektiv grasdyrking, så du må finne balansen mellom det gresset trenger og det som er dårlig for dyrene. Nøkkelen her er balansen mellom magnesium og kalium i fôret i tida fram mot fødsel. 

2

Svakfødte lam og kalver

Svakfødte lam og kalver

Normalt fødte kalver og lam skal være på beina ganske raskt og suge tak i spenen. Kobinasjonen av selen- og jodmangel i fosterlivet er den vanligste årsaken til svak sugerefleks og dårlig livskraft. Dette kommer av at skjoldbruskkjertelen hos fosteret ikke produserer nok stoffskiftehormon. Dette hormonet trenger jod, men for å aktivere hormonet trengs et selenholdig enzym. Både for lite jod og selen kan gi dødfødte, svakfødte eller seinaborter. Av og til kan slike foster ha struma.

3

God vårvekst, men dårlig sommertilvekst hos lam

God-hrvekst-men-drlig-sommer-tilvekst-hos-lam

Vitamin B12 er nødvendig for å kunne utnytte energien i gress, og kobolt er en nødvendig del av vitaminet. Fram mot St. Hans får lammene nok melk til at de holder oppe tilveksten, men etter hvert som gressinntaket øker må lammet få nok kobolt til å kunne utnytte energien i gresset. Koboltmangel gir skurv på ørene, blek og dårlig ull. Påvirker også motstandskraft mot parasitter, og lammene kan bli fort blodfattige og svake.

4

Mye molybden og jern i gress

Mye molybden og jern i gress

Molybden og jern hemmer opptak av kopper fra graset. Høyt innhold av molybden og jern øker derfor risikoen for kopparmangel. Koppermangel er utbredt langs hele kysten, men ikke innover i fjordene og i innlandet. Koppermangel gir seg uttrykk på mange måter og kan gi mange symptom. Det viser hvor viktig kopper er. Storfe som ikke slipper vinterpelsen på sommeren eller som ser lurvete ut, har svært ofte koppermangel. Dårlig ull, med blasse farger og dårlig spenst er også tegn på koppermangel. Det kan også gi lam med lammelser i bakparten. 

5

Tomme påsettlam

Tomme påsettlam

Påsettlam har stort sett spist gress og drukket melk. De trenger derfor tilskudd av selen, jod og kobolt for å ta seg. Langs kysten vil kobber gi bedre fruktbarhet. Har du mer enn 4-5 % av påsettlammene som er tomme, så er det for mye.

6

Brunst og fruktbarhet kviger og kyr

Brunst og fruktbarhet kviger og kyr

For å sikre god fruktbarhet hos kyr og kviger på beite, må de få tilskudd av selen, jod, kobolt og i mange områder også kobber.