Våre produkter

Biovet har produktene som bidrar til et bedre miljø, økt produksjon, bedre dyrehelse og en mer bærekraftig produksjon. Våre produkter er spesielt utviklet for å hjelpe småfe, storfe, hest og fjørfe med en bedre dyrehelse.

913 50 752 info@biovet.no

Tracesure Calf®

Til kalv ved avvenning frå 75 kg. Kalven vil ved avvenning bruke tid på å utvikle stabil vomflora som produserer det kalven trenger for å utnytte energien i gras og grovfôr. Ved underdekning på selen, kobolt, jod og kopper vil kalven ikke klare å utnytte grovfôret og får kalven ofte dårlig tilvekst og redusert immunforsvar. God tilvekst som kalv er avgjørende for produksjon som voksen mjølkeku. Ved å tildele de essensielle sporstoffene med bolus, så unngår man usikkerhet om de har fått nok. 

Tracesure Cattle® 

Til ungdyr, kviger og mindre kyr mellom 200 kg og 500 kg. Den sikre måten å sørge for at kviger og kyr får nok selen, jod, kobolt og koppar. Du får den også uten kopper dersom dette ikke er nødvendig (innlandet). Ta kontakt med oss om du er tvil om kopper trengs eller ikke. Til sinkyr og kviger på beite, er Tracesure bolus forsikring mot sporstoffmangel: 

 • Tydelig brunst
 • God fruktbarhet
 • Sikrer forutnytting og tilvekst
 • Avgjørende for kalvens livskraft og sugerefleks
 • Bidrar til god kvalitet på råmjølka

For detaljer om innhold og frigivelse per dag gå inn her

Tracesure Cattle XL® 

Til storfe over 500 kg og oppover. Den sikre måten å sørge for at ammekyr og mjølkekyr får nok selen, jod, kobolt og kopper. Du får den også uten koppar dersom dette ikke er nødvendig (innlandet). Gis med XL-inngiver. 

 • Tydeleg brunst
 • God fruktbarhet
 • Forutnytting og tilvekst
 • Livskraft hjå den nyfødde kalven (sterk sugererefleks)
 • God kvalitet på råmjølka

For detaljer om innhold og frigivelse per dag gå inn her

Tracesure Sheep® (50 & 200)

Til sau og påsettlam. Du får den med og uten koppar. Generelt gjelder det sau langs hele kysten fra Oslofjorden til Troms kan behøve tilskudd av kopper. Man skal imidlertid ikke langt inn i fjordene før kopper er unødvendig. Lengre inn i landet kan kopper gi forgiftning. 

 

Den beste måten å vurdere kopperbehovet på, er å analysere grovfôret med analyse som inkluderer molybden og kopper. Et forhold mellom kopper:molybden under 2 indikerer fare for koppermangel. 

 

Du legger ned Tracesure bolus en eller to ganger i året. Til påsettlam bør du gi etter sanking for å sikre at påsettlamma tar seg. Til voksne søyer gir man bolus etter sanking for å få konsentrert paring og dermed tett lamming.

 

Best utbytte av Tracesure bolus til sau får du ved å legge den ned 1-2 månader før lamming. Tracesure Sheep bolus frigir selen, jod, kobolt og evt kopper til søya og overfører dette til lamma i fosterlivet og sikrer livskraft og kuldetoleranse etter fødsel. Lammet får også overført sporstoffene med råmjølk og i noe grad med mjølk utover våren.  

 

Fordelene med Tracesure Sheep bolus til sau er blant anna: 

 • Minimalt med tomme påsettlam på grunn av god fruktbarhet
 • Konsentrert paringsperiode på grunn av god fruktbarhet (om ein ønskjer tett lamming)
 • Gir ikke fleire foster, men færre tomme dyr
 • Livskraftige lam ved fødsel som er raskt på beina for å suge
 • God råmjølkskvalitet og dermed friske lam med godt immunforsvar
 • God tilvekst på lamma   

Tracesure Lamb (250stk)

Til lam frå 15 kg. Sikrar opptak av selen, jod, kobolt og koppar (evt utan koppar). Liten og enkel å legge ned. Sikrar tilvekst hjå lam på beite.

Fungerer svært godt til lam som etter sanking treng meir enn eitt par månader før dei er slaktemogne. 

PardevitE (1L og 2,5L)

Til lam som ikkje er slaktemogne, men som har mindre enn eit par månader på framfôring eller beite er PardevitE rett produkt. 

PardevitE er flytande vitaming og mineraltilskott med vitamin ADE og B12, selen og kobolt. Virkar svært raskt på lam med koboltmangel og du vil kunne sjå at lamma begynner vekse. Virkar raskt, men har ingen langvarig effekt så du må dosere på nytt etter 2-3 veker.  

Easycal® Capsule

Kapsel med kalk for effektiv forebygging av mjølkefeber hjå ku. Har 40 % meir kalk enn andre produkt på marknaden. Bruk same inngjevar som Tracesure Cattle XL bolus med selen, jod, kobolt og koppar. 

 

 

 

 

 

 

Easycal® Pasta

Kalkpasta for søye og ku. Smakar ikkje vondt og er dermed lett å gje. Ideell til søyer for forebygging av mjølkefeber. 

Cobiotex® Biofilm

Eit pulver med frysetørka positive bakteriestammer som har spesielle og dokumenterte egenskapar. Du blandar pulveret i vatn og sprayer det i fjøset. Dei konkurransesterke gode bakteriane vil raskt etablere seg i miljøet. Då mange av utfordringane i fjøsmiljøet er knytt til uheldig og usunn bakteriflora, vil Cobiotex gje deg mange fordelar.

 • Utkonkurrerer potensielt sjukdomsframkallande bakteriar og gjev derfor mindre sjukdom på dyra
 • Bakteriane i Cobiotex produserer organiske syrer som hemmar bakterievekst (Optimaprodukta er basert på organiske syrer)
 • Cobiotex hemmar vekst av ammoniakkproduserande bakteriar og gjev dermed betre fjøsmiljø
 • Mindre ammoniakk i storfefjøs gjev lågare pH i gjødsel på golvet og dermed betre og sterkare klauver
 • Amoniakkfordamping er tap av nitrogen. Cobiotex bind amoniakk i gjødsla og aukar dermed nitrogeninnhaldet
 • Bakteristammene produserer ei rekke enzym som bryt ned plantefiber i fôrrestar og strø. Dette gjer at talla kan absorbere vesentleg meir fuktighet og dermed held talla seg tørr. Det sparer deg for kostnader til halm, flis eller anna strø

SlurryBugs®

Frysetørka bakteriekultur med enzym for tilsetting i gjødsellager. Pulveret blandast i lunka vatn og tilførast i ei stor dose innleiingsvis, deretter vedlikehaldsdosering ei gong i veka. Aukar aerob omsetning i gjødsla og reduserer næringstap ved ammoniakkfordamping. Minskar lukt og aukar verdien av gjødsla.

 • Produserer enzym som bryt ned strø- og fôrrestar slik at blautgjødsla får betre konsistens
 • Lettare å røre opp gjødsellageret
 • Mindre behov for å tilsette vatn - mindre gjødselvolum 
 • Lettare å pumpe gjødsla i slangar
 • Mindre partiklar i gjødsla gjer at den raskare blir tatt opp i jorda
 • Auka gjødselverdi

BioVet importerer bærekraftige produkter

 for forebygging av sykdom og bidrar til god dyrehelse fra markedsledende firmaer i Storbritannia og Frankrike. Produktene har dokumentert meget god effekt og bidrar til friske dyr, optimal utnyttelse av gårdens ressurser,sunne oppstallingsmiljøer og miljøet.