Våre produkter

Biovet har produktene som bidrar til et bedre miljø, økt produksjon, bedre dyrehelse og en mer bærekraftig produksjon. Våre produkter er spesielt utviklet for å hjelpe småfe, storfe, hest og fjørfe med en bedre dyrehelse.

913 50 752 info@biovet.no

Tracesure Calf®

Til kalv ved avvenning frå 75 kg. Kalven vil ved avvenning bruke tid på å utvikle stabil vomflora som produserer det kalven trenger for å utnytte energien i gras og grovfôr. Ved underdekning på selen, kobolt, jod og kopper vil kalven ikke klare å utnytte grovfôret og får kalven ofte dårlig tilvekst og redusert immunforsvar. God tilvekst som kalv er avgjørende for produksjon som voksen mjølkeku. Ved å tildele de essensielle sporstoffene med bolus, så unngår man usikkerhet om de har fått nok. 

Tracesure Cattle® 

Til ungdyr, kviger og mindre kyr mellom 200 kg og 500 kg. Den sikre måten å sørge for at kviger og kyr får nok selen, jod, kobolt og koppar. Du får den også uten kopper dersom dette ikke er nødvendig (innlandet). Ta kontakt med oss om du er tvil om kopper trengs eller ikke. Til sinkyr og kviger på beite, er Tracesure bolus forsikring mot sporstoffmangel: 

 • Tydelig brunst
 • God fruktbarhet
 • Sikrer forutnytting og tilvekst
 • Avgjørende for kalvens livskraft og sugerefleks
 • Bidrar til god kvalitet på råmjølka

For detaljer om innhold og frigivelse per dag gå inn her

Tracesure Cattle XL® 

For storfe over 500 kg og oppover. Den sikre måten å sørge for at ammekyr og melkekyr får nok selen, jod, kobolt og kobber. Du kan også få den uten kobber hvis det ikke er nødvendig (i innlandet). Gis med XL-inngiver.

 • Tydelig brunst
 • God fruktbarhet
 • Forutnytting og tilvekst
 • Livskraft hos den nyfødte kalven (sterk sugerefleks)
 • God kvalitet på råmelken

For detaljer om innhold og frigivelse per dag gå inn her

Tracesure Sheep® (50 & 200)

Til sau og påsettlam. Du kan få den med og uten kobber. Generelt sett kan sau langs hele kysten fra Oslofjorden til Troms trenge tilskudd av kobber. Men du trenger ikke gå langt inn i fjordene før kobber blir unødvendig. Lenger inn i landet kan kobber føre til forgiftning.

 

Den beste måten å vurdere behovet for kobber på, er å analysere grovfôret med en analyse som inkluderer molybden og kobber. Et forhold mellom kobber og molybden under 2 indikerer fare for kobbermangel.

 

Du legger ned Tracesure bolus en eller to ganger i året. Til påsettlam bør du gi etter sanking for å sikre at påsettlamma blir drektige. Til voksne søyer gir man bolus etter sanking for å oppnå konsentrert paring og dermed tett lamming.

 

Best utbytte av Tracesure bolus til sau får du ved å legge den ned 1-2 måneder før lamming. Tracesure Sheep bolus frigir selen, jod, kobolt og eventuelt kobber til søya og overfører dette til lammet i fosterlivet, noe som sikrer livskraft og kuldetoleranse etter fødsel. Lammet får også overført sporstoffene med råmelken og i noe grad med melken utover våren.

 

Fordelene med Tracesure Sheep bolus til sau inkluderer:

 • Minimalt med tomme påsettlam på grunn av god fruktbarhet
 • Konsentrert paringsperiode på grunn av god fruktbarhet (hvis man ønsker tett lamming)
 • Gir ikke flere fostre, men færre tomme dyr
 • Livskraftige lam ved fødsel som er raske på beina for å suge
 • God råmelkskvalitet og dermed friske lam med godt immunforsvar
 • God tilvekst på lammet

Tracesure Lamb (250stk)

For lam fra 15 kg. Sikrer opptak av selen, jod, kobolt og kobber (eventuelt uten kobber). Liten og enkel å administrere. Sikrer tilvekst hos lam på beite.

Fungere svært godt for lam som etter sanking trenger mer enn et par måneder før de er slaktemodne.

PardevitE (1L og 2,5L)

For lam som ikke er slaktemodne, men som har mindre enn et par måneder igjen av framfôring eller beite, er PardevitE det riktige produktet.

PardevitE er et flytende vitamin- og mineraltilskudd med vitamin ADE og B12, selen og kobolt. Virker svært raskt på lam med koboltmangel, og du vil kunne se at lammene begynner å vokse. Virker raskt, men har ingen langvarig effekt, så du må dosere på nytt etter 2-3 uker.

Easycal® Capsule

Kapsel med kalk for effektiv forebygging av melkefeber hos ku. Har 40 % mer kalk enn andre produkter på markedet. Bruk samme innlegger som Tracesure Cattle XL bolus med selen, jod, kobolt og kobber.

 

 

 

 

 

 

Easycal® Pasta

Kalkpasta for søye og ku. Smakar ikkje vondt og er dermed lett å gje. Ideell til søyer for forebygging av mjølkefeber. 

Cobiotex® Biofilm

Dette er et pulver bestående av frysetørkede positive bakteriestammer med spesielle og dokumenterte egenskaper. Du blander pulveret i vann og sprayer det i fjøset. De konkurransesterke gode bakteriene vil raskt etablere seg i miljøet. Siden mange av utfordringene i fjøsmiljøet er knyttet til en uheldig og usunn bakterieflora, vil Cobiotex gi deg mange fordeler.

 • Utkonkurrerer potensielt sykdomsfremkallende bakterier og gir derfor mindre sykdom hos dyrene.
 • Bakteriene i Cobiotex produserer organiske syrer som hemmer veksten av andre bakterier (Optimaproduktene er også basert på organiske syrer).
 • Cobiotex hemmer veksten av ammoniakkproduserende bakterier, noe som gir et bedre fjøsmiljø. Mindre ammoniakk i storfe-fjøs fører til lavere pH i gjødsel på gulvet og dermed bedre og sterkere klauver.
 • Ammoniakkfordamping er et tap av nitrogen. Cobiotex binder ammoniakk i gjødsla og øker dermed nitrogeninnholdet.
 • Bakteriestammene produserer en rekke enzymer som bryter ned plantefiber i fôrrester og strø. Dette gjør at talle kan absorbere vesentlig mer fuktighet og dermed holder talle seg tørrere. Det sparer deg for kostnader til halm, flis eller annet strø.

SlurryBugs®

Dette er en frysetørket bakteriekultur med enzymer, beregnet for tilsetting i gjødsellager. Pulveret blandes i lunkent vann og tilføres i en stor dose innledningsvis, deretter vedlikeholdsdosering en gang i uken. Det øker den aerobe omsättningen i gjødsla og reduserer næringsstap ved ammoniakkfordamping. Dette minsker også lukten og øker verdien av gjødsla.

 • Produserer enzymer som bryter ned strø- og fôrrester slik at blautgjødsla får bedre konsistens.
 • Gjør det lettere å røre opp gjødsellageret.
  Reduserer behovet for å tilsette vann, noe som fører til mindre gjødselvolum.
 • Gjør det lettere å pumpe gjødsla i slanger.
  Mindre partikler i gjødsla gjør at den raskere blir tatt opp i jorda.
 • Øker gjødselverdien.

BioVet importerer bærekraftige produkter

 for forebygging av sykdom og bidrar til god dyrehelse fra markedsledende firmaer i Storbritannia og Frankrike. Produktene har dokumentert meget god effekt og bidrar til friske dyr, optimal utnyttelse av gårdens ressurser,sunne oppstallingsmiljøer og miljøet.