Kundens erfaringer

Ingen gårdsbruk er like, og alle har sine utfordringer. BioVets produkter har dokumentert god effekt på mange utfordringer våre gårdbrukere sliter med. Her kan du lese om noen av våre kunders erfaringer med produktene våre. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

92 92 29 65 info@biovet.no

Våre kunder sier...

Okser på gummispalt (Cobiotex Biofilm)

Inger Synnøve og Magnus Johnsen, Re i Vestfold og Telemark

Synnøve og Magnus leverer 600 storfe-slakt i året basert på oppfôring av egen og innkjøpt kalv. Oksene går i storbinge med 30-40 i hver binge på spalt med gummi. Dette gir et godt miljø med god dyrevelferd, men en ustabil bakterieflora har ført til mange klauvspalteinfeksjoner som gir feber og halting. Etter å ha brukt Cobiotex Biofilm én gang i uken i mer enn ett år er nå problemet i praksis borte. Bedre dyrevelferd, mindre antibiotika og mindre arbeid. Cobiotex Biofilm har hjulpet oss med et stort problem.

Sau på talle (Cobiotex Biofilm)

Georg Moen, Tresfjord, Møre og Romsdal fylke

Georg har en liten sauebesetning på talle. Det er det beste underlaget for sauene, men forbruket av strøflis er stort om det skal holdes tørt ved fôrfronten. I perioder ble det også mye ammoniakk i fjøset. Etter å ha brukt Cobiotex Biofilm i ett år ser han store endringer. Strøforbruket er sterkt redusert og det er tørt og fint også ved fôrfrontene. Ammoniakken er borte og luftkvaliteten er god. Etter at talle er kjørt ut, ser han at omdanningen av talle går raskere enn før og den er klar for utkjøring på enga første sommeren.

Melkeproduksjon (Tracesure bolus)

Renate Ottersen, Tjøme, Vestfold og Telemark fylke

 

Tracesure bolus til kyrne har forbedret kalvehelsen hos Renate Ottersen som har omtrent 45 kalvinger på NRF i året. Veterinær Kasper Horn kontaktet oss med spørsmål om det kunne være sporstoffmangel som var årsak til dårlig kalvehelse. Vi så på grovfôranalysene at det var mye molybden og lite av selen, jod og kobolt. Renate har observert at etter at nedlegging av Tracesure bolus er innført som rutine, er ikke bare kalvene mye friskere, men også jurhelsen. Råmelken blir målt ved hver kalving og Renate har observert at kvaliteten er stabilt god, etter at mineralmangelen er korrigert. Bedre dyrehelse, bedre dyrevelferd og mindre antibiotika.

Villsau på lyngbeite (Tracesure bolus)

Hilde Buer, Værlandet, Vestland fylke

Hilde Buer og Anders Braanaas har en flokk på omtrent 200 villsau som tradisjonelle utegangere langt vest i havet på Værlandet i Askvoll kommune. Hilde er en nestor på utegangarsau i landet og har stor kunnskap om stell av lynghei og hva som skal til for å få sauene til å trives der. Hilde og Anders legger ned Tracesure bolus to ganger i året og gir Pardevit E til lammene om våren. De ser at det gjør dyrene sterkere og mer produktive. De produserer gode lam til tross for at det bare blir gitt fôr i nødssituasjoner med ekstremt vær. Flokken bærer preg av dyr med klare farger, blank og spenstig ullfell noe som ofte ikke er tilfelle på dyr med kobolt- og kobbermangel.

Blautgjødsel sau (Slurrybugs)

Bjarne Øvstedal, Tresfjord, Møre og Romsdal fylke

Røring av gjødsellager på sauebruket er ofte en utfordring. Sauen har avføring med høyere tørrstoffinnhold enn storfe og ofte kommer det en del fôrrester gjennom spaltene. Dette har også Bjarne erfart som har 200 vfs på plastrister i et avlangt sauefjøs med 1,2m dyp gjødselgrop. Han har tidligere ikke fått tømt hele gjødselgropa fordi det ikke har latt seg røre skikkelig opp. Vinteren 2021/2022 tilførte han Slurrybugs gjennom et rør én gang i uken. Rundt nyttår måtte han ta ut en del vann da det begynte å bli for fullt, så ved røring sommeren 2022 hadde gjødsla mindre vanninnblanding enn tidligere. Likevel gikk røringen greit og han fikk tømt hele gjødsellageret, så det ser ut til at bakteriene i Slurrybugs har klart å løse opp fiber og skapt en konsistens av sauemøkka som er bedre enn tidligere.

Sau og ammeku (Tracesure bolus)

Carina Fjære, Grimstad, Agder fylke

Carina Fjære har 130 vfs og 15 ammekyr i Grimstad på Sørlandet. Carina er svært fornøyd med dyrene sine etter å ha brukt Tracesure til både sau og storfe i noen år. Fruktbarhet, tilvekst og livskraft på de nyfødte er hun godt fornøyd med og synes det er en praktisk og lettvint måte å sikre dyrene dekning på de kritiske sporstoffene selen, jod, kobolt og kobber. Spesielt har hun lagt merke til at kobber er nødvendig - ikke bare til ammekyrene, men også til sauene. Dette viser seg ved at ulla har god kvalitet med spenst, glans og farge, men ikke minst ved at lammene vokser godt på hjemmebeite.

Svake nyfødde lam (gode råd)

Arne Grindheim, Etne i Vestland fylke

Arne har en flokk på 150 sau i storbinge og kraftfôrautomat. Han synes han har hatt for mange svakfødte lam som dør kort tid etter fødsel. Han tok blodprøver som viste at dyrene ikke hadde nevneverdige avvik i blodverdiene. Grovfôranalysene viste derimot høye kaliumnivåer og lave magnesiumnivåer. Basert på dette fikk Arne råd om å øke magnesiumtilførselen. Utfordringen er å finne et produkt som passer til storbinge med fôringskasse, og dette har han ikke løst ennå. Mulig tilføring av magnesium på enga kan være et alternativ. Etter å ha gitt FK makro og vitamin, som er mineralblandingen med høyest magnesiuminnhold, ser han at søyene lammer raskere og lettere. Lammene er mer livlige, og andelen som dør første døgnet har gått ned. Vi diskuterer med Arne om bruk av Tracesure bolus i god tid før lamming kan gi enda bedre livskraft.  

Dårlig tilvekst hos okser (gode råd)

Alf Andreas Josdal, Lund i Rogaland fylke

Alf Andreas Josdal fôrer opp alle kalver fra sin angusbesetning med omtrent 50 kalvinger i året. Han har en Lely fôringsautomat som blander grovfôr, kraftfôr og mineraler. Til tross for en grundig gjennomgang av fôrplanen og tilpasning av kraftfôr til grovfôr, har tilvekst og oppfôringstid ikke vært som forventet over en lengre periode. Som kunde hos oss i flere år, tok vi derfor initiativ til et diskusjonsmøte med Alf, besetningsveterinær Maren Ommundsen og fôringsrådgiver Maren Bjorland fra Fiskå i desember 2021. Biovet organiserte leveranalyse for kobber fra noen av Alfs slaktedyr, og Maren Bjorland hadde samlet alle grovfôranalysene. Vi konkluderte med at det sannsynligvis var kobbermangel som forårsaket dårlig tilvekst og løs avføring hos dyrene i oksefjøset. Hovsherad er et område med lite tilgjengelig kobber, men Alfs fôr har trolig mindre enn andre. Siden Alf har fôrblander, ble det konkludert med at innblanding av spesialprodusert mineral med ekstra kobber ville være den enkleste måten å teste ut teorien vår. Våren 2022 viste det seg at teorien vår var korrekt, og tilveksten og avføringskonsistensen har blitt mye bedre. Alf bruker Tracesure bolus til ammekyrene ved beiteslipp, men ser at også kalvene trolig vil trenge ekstra kobber ved slipp på utmarksbeite.