Våre løysingar – sunt fjøsmiljø

Sunn og stabil mikroflora er nøkkelen til godt miljø i fjøset. Denne utkonkurerer bakteriestammer (bl.a. e.coli, strept. og stafylokokkar) som gjev sjukdom og er opphav til høg ammoniakkbelastning i fjøslufta. Ved å tilføre konkurransesterke og gode bakterier i fjøset blir mikrofloraen endra positivt. Resultatet er mindre sjukdom, mindre ammoniakkgass, meir nitrogen i husdyrgjødsel. Biovet har også spesielt utvikla bakteriekulturar som du tilfører gjødsellageret for å betre konsistensen av tjukk gjødsel med høgt innhald av strø- og forrestar. I tillegg til at bakterieenzyma bryt ned fiberstrukturen i gjødsla og gjer den meir tyntflytande, vil bakteriane binde ammoniakkgass og dermed auke nitrogeninnhaldet.